کاهش تعرفه‌های واردات در سال جاری

اداره کمیسیون تعرفه گمرکی اداره دولتی بیان کرد وزارت اقتصاد و دارایی چین از کاهش یا حذف تعرفه برخی کالاهای وارداتی از ابتدای سال ۲۰۲۱ به منظور توسعه واردات، ارتقا بازار داخلی و حمایت از...
مشاوره 24 ساعته