ضمن هماهنگ نمودن فعالیت شعب خارجی، بر کار آن ها نظارت نموده و با تدوین دستور العمل، جمع آوری و ارسال مقررات گمرکی برای شعب خارجی، تجار و بازرگانان محترم را از تغییر مداوم قوانین محلی و بخشنامه های اجرایی مطلع نموده و با ایجاد وحدت رویه بین دفاتر و شعب رهنمود های اجرایی را در امر صادرات و واردات ارائه می نماید.

خدمات تخصصی دفتر تهران

  • خرید خارجی
  • تنظیم اسناد جهت انجام تشریفات گمرکی
  • اخذ و پیگیری گواهی بازرسی در مقصد
  • بوکینگ کانتینر با کیفیت از خطوط کشتیرانی معتبر و سریع بین‌­المللی و ملی
  • پیگیری موقعیت کالا پس از حمل در کشور مبدأ تا وصول کالا در مبادی مرزی کشور ایران
  • جمع‌­آوری اسناد از قبیل پکینگ، گواهی‌مبدأ، ترخیصیه، قبض انبار و تحویل اسناد بخش ترخیص کالا در کلیه گمرکات جهت انجام تشریفات گمرکی
  • اخذ گواهی استاندارد و کیفیت کالا در مبدأ یا مقصد از مؤسسه استاندارد یا شرکت­‌های بین‌­المللی (SGS)

دفتر مرکزی :

تهران، میدان فردوسی – خیابان انقلاب کوچه شاهرود پلاک5 واحد 5
تلفن: xxxxxx
کد پستی: xxxxxxx
رایانامه: info@tradingdig.com

مشاوره 24 ساعته